Castle Kamen, ruins and legends

Grad Kamen, ruševine in legende

2014-07-11_143338

Begunje na Gorenjskem kljub svoji majhnosti med Slovenci veljajo za zelo poznan kraj: od tam prihaja najuspešnejša slovenska glasbena skupina vseh časov, Avseniki, tam stoji svetovno znana tovarna smuči Elan, Gorenjci pa kraj poznajo tudi po psihiatrični bolnišnici. V Begunjah, »Begnah« po domače, pa stojijo tudi razvaline nekoč mogočnega gradu Kamen. Le ta je imel v preteklosti pomembno strateško lego, ima pa tudi bogato zgodovino.

Begunje na Gorenjskem is a small village in Gorenjska region, but it is because of its attractions well known among Slovenians. Begunje or “Begne” as locals say, is a home of the Slovenian most successful band called Avseniki, there is worldwide known ski company Elan, psychiatric hospital and the ruins of once a mighty castle called Kamen (stone).

Grad Kamen / Castle Kamen Foto: www.radovljica.si

V 12. stoletju so ga zgradili grofje Ortenburški, med poznejšimi lastniki pa so se znašli tudi Celjski grofje in Lambergi, oboji v 15. stoletju. Grad je bil na začetku obrambni objekt, ki se je dograjeval skozi stoletja. Tako so nasproti prvotnega stolpa, obdanega z grajskim jarkom in dvižnim mostom, zgradili še en stolp in sčasoma so zgradbi povezali v celoto z drugimi grajskimi stavbami. Sredi 16. stoletja je tako grad dobil svojo končno podobo, vendar so ga opustili že v 18. stoletju, saj so se njegovi lastniki preselili v bližnji in predvsem udobnejši grad Katzelstein v Begunjah. Tam se danes nahaja psihiatrična bolnišnica, za gradnjo tega gradu pa so uporabili precej materiala z gradu Kamen (legenda pravi, da so uporabili človeško verigo za prenos materiala, npr. strešnikov), ki pa je takrat tudi izgubil pomen varovanja nekdanje tovorniške poti, pojenjali pa so tudi turški napadi in kmečki upori.

The castle was built in 12th Century by the Counts of Ortenburg and it later changed different owners, including Counts of Celje and Counts Lamberg, both in 15th Century. At the beginning, the castle was meant to be a defensive object, which was upgraded through the centuries. First, they built an original tower, which was surrounded by moat and had a drawbridge, later on they built another tower in an opposite direction, and through time, the buildings were connected with other buildings. In the 16th Century the castle got its final image but it was abandoned in 18th Century because its owners moved to a nearby castle Katzelstein, which offered more comfort. This castle is also located in Begunje (its left wing is now in use as a psychiatric hospital). Another thing is that castle Kamen also lost its strategic importance. For the construction of the Katzelstein castle, they used a lot material from castle Kamen, the legend says that there was a chain of people, who passed the material from one castle to another.

DCF 1.0

Grad Kamen v Valvasorjevih časih / Castle Kamen in Valvasor’s time

Grad Kamen je poln legend, med drugim naj bi se, tako Valvasor, na tem gradu leta 1428 pri padcu konja smrtno ponesrečil Celjski grof Herman III. Znameniti prebivalec gradu pa prihaja tudi iz rodbine Lambergov, Gašper Lambergar, opevan je v ljudski pesmi o Pegamu in Lambergarju. Gašper je bil sicer odličen vitez, ki je zmagal na več kot 80 viteških turnirjih, vseeno pa nekateri trdijo, da naj bi pesem v resnici opevala njegovega sorodnika Jakoba. Naj dodamo, da se pod gradom nahaja tudi grobišče talcev s spomenikom. Tisti, ki pa plavajo v narodnozabavnih vodah, pa seveda ne smejo izpustiti obiska bližnje Avsenikove gostilne.

Castle Kamen is full of different legends. One of famous Slovenian historians from 17th Century Janez Vajkard Valvasor (ger. Johann Weikhard von Valvasor) reported that Herman III. Count of Celje died here. The reason? He fell from a horse. Another famous inhabitant of this castle was Gašper Lambergar, one of Counts Lamergar, who is described in a folk song called Pegam and Lambergar. In reality, Gašper was an excellent knight who won more than 80 tournaments, but some say that he is not the Lambergar from the song. As they presume, the song describes Jakob Lambergar, his relative. Under the castle you can also find a cemetery of hostages, shot during the WWII. And if you enjoy in Slovenian Volksmusic, you cannot miss a nearby restaurant dedicated to the group Avseniki.

www.panoramio.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five − one =